• 0 out of 5

  #14/30

  Tên hàng: Copper Slag
  Mã số: 001200003
  Nhà SX: Airblast
  An expendable synthetic mineral abrasive which is  widely favoured for open nozzle blasting applications by virtue of its fast rates. A wide range of grades is available to suit most applications, custom grades are available upon request to meet your specific application
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  #20/40

  Tên hàng: Garnet
  Mã số: 001202001
  Nhà SX: Airblast
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  #30/60

  Tên hàng: Garnet
  Mã số: 001202002
  Nhà SX: Airblast
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  #30/60

  Tên hàng: Copper Slag
  Mã số: 001200006
  Nhà SX: Airblast
  An expendable synthetic mineral abrasive which is  widely favoured for open nozzle blasting applications by virtue of its fast rates. A wide range of grades is available to suit most applications, custom grades are available upon request to meet your specific application
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  181770

  Tên hàng: Đĩa cắt INOX – A 46 TZ Special
  Mã số: 241208003
  Nhà SX: Klingspor
  Ứng dụng thép không rỉ / thép
  Kích thước 115 x 1,6 x 22, 23
  Tốc độ tối đa 80 m/s
  RPM tối đa 13,300 rpm
  Đóng gói 25 đĩa  / hộp
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  188465

  Tên hàng: Đĩa mài – A 24 Extra
  Mã số: 241207001
  Nhà SX: Klingspor
  Ứng dụng Kim loại
  Kích thước 115 x 6 x 22, 23
  Tốc độ tối đa 80 m/s
  RPM tối đa 13,300 rpm
  Đóng gói 10 đĩa / hộp
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  202400

  Tên hàng: Điã cắt – A 60 TZ special
  Mã số: 241208005
  Nhà SX: Klingspor
  Ứng dụng Kim loại
  Kích thước 115 x 6 x 2,23
  Tốc độ tối đa 80 m/s
  RPM tối đa 13,300 rpm
  Đóng gói 10 đĩa  / hộp
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  22-DPF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng trong)
  Mã số: 040112032
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích cỡ 1/4″
  Chiều dài 36 mm
  Đường kính lớn nhất 17 mm
  Trọng lượng 29 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  22-DPH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112020
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 1/4″
  Chiều dài 57 mm
  Đường kính lớn nhất 16 mm
  Đường kính trong của dây 9 mm
  Trọng lượng 28 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  22-DPM

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng ngoài)
  Mã số: 040112026
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích cỡ 1/4″
  Chiều dài 41 mm
  Đường kính lớn nhất 14 mm
  Trọng lượng 26 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  22-DSF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng trong)
  Mã số: 040112014
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Nominal Size 1/4″
  Length 46 mm
  Max.Dia 26 mm
  Trọng lượng 85 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  22-DSH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112002
  Nhà SX: Kawasaki

   

   

  Kích cỡ 1/4″
  Chiều dài 67 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Đường kính trong của dây 9 mm
  Trọng lượng 82 g
  Buy Now
  Qucik View