Súng hàn MIG B15

Súng hàn MIG B15, làm mát bằng khí:

  • Dòng hàn: 180A (CO2)
  • Chu kỳ làm việc: 60%
  • Cỡ dây: 0.6mm-1.0mm
  • Flexible: Thiết kế linh hoạt
  • Light: Nhẹ nhàng
  • Cost – Effective: Giá cạnh tranh
  • Ball joint: Khớp cầu linh hoạt

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Súng hàn MIG B15”

Your email address will not be published. Required fields are marked *