• 0 out of 5

  Súng hàn MIG B24

  Súng hàn MIG B24, làm mát bằng khí:

  • Dòng hàn: 250A (CO2)
  • Chu kỳ làm việc: 60%
  • Cỡ dây: 0.8mm -1.2mm
  • Flexible: Thiết kế mới linh hoạt
  • Light: Nhẹ nhàng
  • Cost – Effect: Giá cạnh tranh
  • Ball – joint: Khớp cầu linh hoạt
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Súng hàn MIG B36

  Súng hàn MIG B36, làm mát bằng khí:

  • Dòng hàn: 300A (CO2)
  • Chu kỳ làm việc: 60%
  • Cỡ dây: 0.8mm – 1.2mm
  • Flexible: Thiết kế linh hoạt
  • Light: Nhẹn nhàng
  • Cost – Effect: Giá cạnh tranh
  • Ball – joint: Khớp cầu linh hoạt
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Súng hàn MIG B501D

  Súng hàn MIG B501D, làm mát bằng dung dịch:

  • Dòng hàn: 500A (CO2)
  • Chu kỳ làm việc: 60%
  • Cỡ dây: 1.0mm – 1.6mm
  • Flexible: Thiết kế linh hoạt
  • Light: Nhẹ nhàng
  • Cost – Effect: Giá cạnh tranh
  • Ball – joint: Khớp cầu linh hoạt
  Buy Now
  Qucik View