• 0 out of 5

  181770

  Tên hàng: Đĩa cắt INOX – A 46 TZ Special
  Mã số: 241208003
  Nhà SX: Klingspor
  Ứng dụng thép không rỉ / thép
  Kích thước 115 x 1,6 x 22, 23
  Tốc độ tối đa 80 m/s
  RPM tối đa 13,300 rpm
  Đóng gói 25 đĩa  / hộp
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  202400

  Tên hàng: Điã cắt – A 60 TZ special
  Mã số: 241208005
  Nhà SX: Klingspor
  Ứng dụng Kim loại
  Kích thước 115 x 6 x 2,23
  Tốc độ tối đa 80 m/s
  RPM tối đa 13,300 rpm
  Đóng gói 10 đĩa  / hộp
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  242137

  Tên hàng: Đĩa cắt – A 24 Extra
  Mã số: 241208001
  Nhà SX: Klingspor
  Kích thước  115 x 2,5 x 22,23
  Vận tốc tối đa 80 m/s
  RPM tối đa 13,300 rpm
  Đóng gói 25 đĩa / hộp
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  262936

  Tên hàng: Đĩa cắt – A 60 Extra
  Mã số: 241208002
  Nhà SX: Klingspor
  Ứng dụng sắt không rỉ / kim loại
  Kích thước 115 x 1 x 22,23
  Tốc độ tối đa 80 m/s
  RPM tối đa 13,300
  Đóng gói 25 đĩa / hộp
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  298176

  Tên hàng: Đĩa cắt mỏng – A 46 VZ Special
  Mã số: 241208004
  Nhà SX: Klingspor
   Ứng dụng Thép không rỉ / Kim loại NF
  Kích thước 115 x 2 22,23
  Tốc độ tối đa 80 m/s
  RPM tối đa 13,300 rpm
  Đóng gói 25 đĩa / hộp
  Buy Now
  Qucik View