• 0 out of 5

  CE20-200

  Tên hàng: Thiết bị phun nước

  Mã số: 191301001
  Nhà SX: Den Jet
  Thiết bị đi kèm:

  • 20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái)
  • 15 m dây điện
  • Súng phun dài 0.85 m bằng thép không gỉ
  • Béc phun loại thẳng
  • Đầu cắm dây điện

  Thiết bị đặt hàng thêm

  • 20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái): tăng chiều dài sử dụng
  • Béc phun xoay
  • Bộ béc phun cát
  • Hộp đựng hạt mài
  • Bộ thiết bị thay thế
  Chi tiết kỹ thuật Phiên bản 50 Hz Phiên bản 60 Hz
  Áp suất làm việc (bar / psi)  200 / 2900  170 / 2900
  Lưu lượng (lít/phút) hoặc (gallon / phút)  38 / 10 45/11.8
  Điện áp  400  440
  Motor (Hp / Kw)  20/15
  Cường độ điện áp (A)  28 26
  Kích thước ( L x W x H )  1060 x 760 x 850 mm
  Trọng lượng  265 kg
  Đặt riêng :Loại mỏng ( L xW x H )  1060 x 500 x 850 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  CE20-280

  Tên hàng: Thiết bị phun nước
  Mã số: 191301002
  Nhà SX: Den Jet

  Thiết bị đi kèm:

  • 20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái)
  • 15 m dây điện
  • Súng phun dài 0.85 m bằng thép không gỉ
  • Béc phun loại thẳng
  • Đầu cắm dây điện

  Thiết bị đặt hàng thêm

  • 20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái): tăng chiều dài sử dụng
  • Béc phun xoay
  • Bộ béc phun cát
  • Hộp đựng hạt mài
  • Bộ thiết bị thay thế
  Chi tiết kỹ thuật Phiên bản 50 Hz Phiên bản 60 Hz
  Áp suất làm việc (bar / psi)   280 / 4060   250 / 3600
  Lưu lượng (lít/phút) hoặc (gallon / phút)  26 / 6.8  32 / 8,4
  Điện áp  400  440
  Motor (Hp / Kw)  20/15
  Cường độ điện áp (A)  28 26
  Kích thước ( L x W x H )  1060 x 760 x 850 mm
  Trọng lượng  265 kg
  Đặt riêng : Loại mỏng ( L xW x H )  1060 x 500 x 850 mm

   

  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  CE20-350

  Tên hàng: Thiết bị phun nước
  Mã số: 191301003
  Nhà SX: Den Jet
  Thiết bị đi kèm:

  • 20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái)
  • 15 m dây điện
  • Súng phun dài 0.85 m bằng thép không gỉ
  • Béc phun loại thẳng
  • Đầu cắm dây điện

  Thiết bị đặt hàng thêm

  • 20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái): tăng chiều dài sử dụng
  • Béc phun xoay
  • Bộ béc phun cát
  • Hộp đựng hạt mài
  • Bộ thiết bị thay thế
  Chi tiết kỹ thuật Phiên bản 50 Hz Phiên bản 60 Hz
  Áp suất làm việc (bar / psi)   350 / 5075   350 / 5075
  Lưu lượng (lít/phút) hoặc (gallon / phút)  23 / 6  23 / 6
  Điện áp  400  440
  Motor (Hp / Kw)  20/15
  Cường độ điện áp (A)  28 26
  Kích thước ( L x W x H )  1060 x 760 x 850 mm
  Trọng lượng  265 kg
  Đặt riêng :Loại mỏng ( L xW x H )  1060 x 500 x 850 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  CE20-400

  Tên hàng: Thiết bị phun nước
  Mã số: 191301004
  Nhà SX: Den Jet
  Thiết bị đi kèm:

  • 20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái)
  • 15 m dây điện
  • Súng phun dài 0.85 m bằng thép không gỉ
  • Béc phun loại thẳng
  • Đầu cắm dây điện

  Thiết bị đặt hàng thêm

  • 20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái): tăng chiều dài sử dụng
  • Béc phun xoay
  • Bộ béc phun cát
  • Hộp đựng hạt mài
  • Bộ thiết bị thay thế
  Chi tiết kỹ thuật Phiên bản 50 Hz Phiên bản 60 Hz
  Áp suất làm việc (bar / psi)   400 / 5800   N/A
  Lưu lượng (lít/phút) hoặc (gallon / phút)  20 / 5.2  N/A
  Điện áp  400  N/A
  Motor (Hp / Kw)  20/15
  Cường độ điện áp (A)  28 N/A
  Kích thước ( L x W x H )  1060 x 760 x 850 mm
  Trọng lượng  265 kg
  Đặt riêng : Loại mỏng ( L xW x H )  1060 x 500 x 850 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  CE20-500

  Tên hàng: Thiết bị phun nước
  Mã số: 191301005
  Nhà SX: Den Jet
  Thiết bị đi kèm:

  • 20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái)
  • 15 m dây điện
  • Súng phun dài 0.85 m bằng thép không gỉ
  • Béc phun loại thẳng
  • Đầu cắm dây điện

  Thiết bị đặt hàng thêm

  • 20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái): tăng chiều dài sử dụng
  • Béc phun xoay
  • Bộ béc phun cát
  • Hộp đựng hạt mài
  • Bộ thiết bị thay thế
  Chi tiết kỹ thuật Phiên bản 50 Hz Phiên bản 60 Hz
  Áp suất làm việc (bar / psi)   500 / 7250   500 / 7250
  Lưu lượng (lít/phút) hoặc (gallon / phút)  16 / 4.2  16 / 4.2
  Điện áp  400  440
  Motor (Hp / Kw)  20/15
  Cường độ điện áp (A)  28 26
  Kích thước ( L x W x H )  1060 x 760 x 850 mm
  Trọng lượng  265 kg
  Đặt riêng : Loại mỏng ( L xW x H )  1060 x 500 x 850 mm
  Buy Now
  Qucik View