• 0 out of 5

  24-DSM

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng ngoài)
  Mã số: 040112010
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 1/2″
  Chiều dài 51.5 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Trọng lượng 95 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  242137

  Tên hàng: Đĩa cắt – A 24 Extra
  Mã số: 241208001
  Nhà SX: Klingspor
  Kích thước  115 x 2,5 x 22,23
  Vận tốc tối đa 80 m/s
  RPM tối đa 13,300 rpm
  Đóng gói 25 đĩa / hộp
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  262936

  Tên hàng: Đĩa cắt – A 60 Extra
  Mã số: 241208002
  Nhà SX: Klingspor
  Ứng dụng sắt không rỉ / kim loại
  Kích thước 115 x 1 x 22,23
  Tốc độ tối đa 80 m/s
  RPM tối đa 13,300
  Đóng gói 25 đĩa / hộp
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  298176

  Tên hàng: Đĩa cắt mỏng – A 46 VZ Special
  Mã số: 241208004
  Nhà SX: Klingspor
   Ứng dụng Thép không rỉ / Kim loại NF
  Kích thước 115 x 2 22,23
  Tốc độ tối đa 80 m/s
  RPM tối đa 13,300 rpm
  Đóng gói 25 đĩa / hộp
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  44-DPF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh ( cho ống,răng trong)
  Mã số: 040112035
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 1/2″
  Chiều dài 41mm
  Đường kính lớn nhất 27mm
  Trọng lượng 68 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  44-DPH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112023
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích cỡ 1/2″
  Chiều dài 66 mm
  Đường kính lớn nhất 22 mm
  Đường kính trong của dây 15 mm
  Trọng lượng 64 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  44-DPM

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng ngoài)
  Mã số: 040112029
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích cỡ 1/2″
  Chiều dài 50 mm
  Đường kính lớn nhất 22 mm
  Trọng lượng 68 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  44-DSF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng trong)
  Mã số: 040112017
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 1/2″
  Chiều dài 57 mm
  Đường kính lớn nhất 36 mm
  Trọng lượng 217 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  44-DSH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112005
  Nhà SX: Kawasaki

   

   

  Kích cỡ 1/2″
  Chiều dài 83 mm
  Đường kính lớn nhất 36 mm
  Đường kính trong của dây 15 mm
  Trọng lượng 219 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  44-DSM

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng ngoài)
  Mã số: 040112011
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 1/2″
  Chieu dài 63 mm
  Đường kính lớn nhất 36 mm
  Trọng lượng 209 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  46-DPF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh ( cho ống, răng trong)
  Mã số: 040112036
  Nhà SX: Kawasaki
   Kích cỡ 3/4″
  Chiều dài 45 mm
  Đường kính lớn nhất 32 mm
  Trọng lượng 97 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  46-DPH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112024
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích cỡ 3/4″
  Chiều dài 77 mm
  Đường kính lớn nhất 25 mm
  Đường kính trong của dây 21 mm
  Trọng lượng 106 g
  Buy Now
  Qucik View