• 0 out of 5

  MAB 485

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 485
  Mã số: 180300005
  Nhà SX: BDS
  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Đầu kẹp mũi khoan đuôi côn 19 mm (3/4’’)
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Mũi định tâm ZAK 100
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Đột tháo mũi khoan MT 2
  • 01 Khoá đầu kẹp mũi khoan
  • 01 Ống côn MT2 / B16
  • 01 Ống nối mũi taro M10 / M12 / M16
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,150 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống đuôi côn MK 2, 19 mm (3/4’’)
  Ống nối côn  Loại MK 2
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 40 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Ø12 – 40 mm
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø18 mm
  Gia công ren  M16
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Ø40 mm
  Đường kính mũi khoét  Ø18 mm
  Tốc độ  Số 1 :50-250 vòng / phút
  Số 2 : 100-450 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Có
  Chức năng đảo chiều  Có
  Bảo vệ quá nhiệt  Có
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Không
  Kích thước đế từ (R x D x C)  84 x 168 x 41.5 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  178 x 292 x 438 – 598 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  160 mm
  Trọng lượng  13 kg

   

  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MAB 525

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 525
  Mã số: 180300007
  Nhà SX: BDS

  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Ống côn MK3
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Mũi định tâm ZAK 100
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Lục giá SW 4
  • 01 Đột tháo mũi khoan MT 3
  • 01 Ống nối mũi taro M10 / M12 / M16
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,600 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống đuôi côn MK 3, 19 mm (3/4’’)
  Ống nối côn  Loại MK 3
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 50 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Ø12 – 50 mm
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø20 mm
  Gia công ren  M20
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Ø50 mm
  Đường kính mũi khoét  Ø20 mm
  Tốc độ  Số 1 :70-280 vòng / phút
  Số 2 : 180-580 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Có
  Chức năng đảo chiều  Có
  Bảo vệ quá nhiệt  Có
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Có
  Kích thước đế từ (R x D x C)  100 x 200 x 51 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  300 x 171 x 637 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  160 mm
  Trọng lượng  16 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MAB 825

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 825
  Mã số: 180300009
  Nhà SX: BDS
  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Đầu kẹp mũi khoan đuôi côn 19 mm (3/4’’)
  • 01 Ống trục nối côn MT 3 / 32 mm
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Mũi định tâm ZAK 090
  • 01 Mũi định tâm ZAK 100
  • 01 Mũi định tâm ZAK 120
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Đột tháo mũi khoan MT 3
  • 01 Lục giác SW 6
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,800 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống đuôi côn MK 3, 19 mm (3/4’’)
  Ống nối côn  Loại MK 3
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 100 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Ø12 – 100 mm
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø31.75 mm
  Gia công ren  M30
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Ø50 mm
  Đường kính mũi khoét  Ø31.75 mm
  Tốc độ  Số 1 :40-110 vòng / phút
  Số 2 : 65-175 vòng / phút
  Số 3 : 140-370 vòng / phút
  Số 4 : 220-600 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Có
  Chức năng đảo chiều  Có
  Bảo vệ quá nhiệt  Có
  Ly hợp ma sát an toàn  Có
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Có
  Kích thước đế từ (R x D x C)  110 x 220 x 51 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  239 x 366 x 475-725 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  255 mm
  Trọng lượng  25 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MAB 845

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 845
  Mã số: 180300008
  Nhà SX: BDS

  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Đầu kẹp mũi khoan đuôi côn 19 mm (3/4’’)
  • 01 Ống trục nối côn MT 3 / 32 mm
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Mũi định tâm ZAK 090
  • 01 Mũi định tâm ZAK 100
  • 01 Mũi định tâm ZAK 120
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Đột tháo mũi khoan MT 3
  • 01 Lục giác SW 6
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,800 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống đuôi côn MK 3, 19 mm (3/4’’)
  Ống nối côn  Loại MK 3
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 100 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Ø12 – 100 mm
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø31.75 mm
  Gia công ren  M30
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Ø50 mm
  Đường kính mũi khoét  Ø31.75 mm
  Tốc độ  Số 1 :40-110 vòng / phút
  Số 2 : 65-175 vòng / phút
  Số 3 : 140-370 vòng / phút
  Số 4 : 220-600 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Có
  Chức năng đảo chiều  Có
  Bảo vệ quá nhiệt  Có
  Ly hợp ma sát an toàn  Có
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Có
  Kích thước đế từ (R x D x C)  110 x 220 x 51 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  239 x 366 x 475-725 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  255 mm
  Trọng lượng  25 kg
  Đối với MAB 845 Có thể xoay góc 300 và dịch chuyển 20 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MABasic 200

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MABasic 200
  Mã số: 180300012
  Nhà SX: BDS

  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Lục giác
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  900 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống thẳng 19 mm (3/4’’) gắn trực tiếp
  Ống nối côn  Không
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 32 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Không
  Đường kính mũi khoan xoắn  Không
  Gia công ren  Không
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Không
  Đường kính mũi khoét  Không
  Tốc độ  450 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Không
  Chức năng đảo chiều  Không
  Bảo vệ quá nhiệt  Không
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Không
  Kích thước đế từ (R x D x C)  80 x 180 x 41.5 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  157 x 230 x 300 – 370 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  Có
  Hành trình  150 mm
  Trọng lượng  12 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MABasic 600

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MABasic 600
  Mã số: 180300013
  Nhà SX: BDS

  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Đột tháo mũi khoan MT 3
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,600 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống đuôi côn
  Ống nối côn  Loại MK 3
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 50 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Ø12 – 50 mm
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø31.75 mm
  Gia công ren  Không
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Không
  Đường kính mũi khoét  Không
  Tốc độ  Số 1: 280 vòng / phút
  Số 2: 580 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Không
  Chức năng đảo chiều  Không
  Bảo vệ quá nhiệt  Không
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Không
  Kích thước đế nam cham (R x D x C)  110 x 220 x 54 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  Có
  Hành trình  255 mm
  Trọng lượng  23 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MABasic 850

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MABasic 850
  Mã số: 180300014
  Nhà SX: BDS

  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Đột tháo mũi khoan MT 3
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,700 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống đuôi côn
  Ống nối côn  Loại MK 3
  Đường kính mũi khoan ngắn  Không
  Đường kính mũi khoan dài  Không
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø31.75 mm
  Gia công ren  Không
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Không
  Đường kính mũi khoét  Không
  Tốc độ  Số 1:110 vòng / phút
  Số 2:175 vòng / phút
  Số 3:245 vòng / phút
  Số 4:385 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Không
  Chức năng đảo chiều  Không
  Bảo vệ quá nhiệt  Không
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Không
  Kích thước đế nam cham (R x D x C)  110 x 220 x 54 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  255 mm
  Trọng lượng  25 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Máy hàn

  Tình trạng: Còn hàng

  Liên hệ: 02543.501 400

  Địa chỉ:

  Trụ sở chính: Tổ 08, thôn Tân Phú, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Văn phòng đại diện: 22/C14 Ngô Quyền, P.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu

  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MÁY MÓC THIẾT BỊ NGÀNH PHUN SƠN BẮN CẮT

  Máy hút hạt mài chân không Model ABVR-90

  NSX: Air Blast

  Chi tiết thông số của hệ thống thu hồi bằng chân không 

   Nguồn điện Điện 3 pha 415 V/50Hz
   Dung tích khí vận hành 3600 m3 / giờ
   Áp lực chân không -450 mmHg
   Tốc độ quay 1,318 vòng / phút
   Motor điện 90 KW IP55 loại F
   Cách lọc bụi Xoáy lốc và Van giũ bụi, làm sạch lọc
   Hệ thống an toàn chân không Van hỗ trợ an toàn
    Hệ thống bảo vệ Sai pha, quá tải, Mức độ bụi
   Làm sạch hệ thống lọc Van giũ bụi khí nén
   Hiệu suất lọc 0.05%
    Độ ồn 82 dB tại bán kính 5 m
   Chế độ khởi động – dừng Sao / Tam giác
   Bảng điều khiển  IP55 hệ thống bảo vệ quá tải
   Thiết bị hiển thị Cường độ điện áp, áp suất chân không
   Cơ cấu máy Mở, được lắp trên bánh truợt với mái
   Lượng khí tiêu thụ 750 lít / phút tại tối đa 10 bar
   Làm sạch khí  Tách dầu / nước tại áp suất từ 6 đến 10 bar

  Phụ kiện

  Dây nối từ máy đến bồn chứa – WGP  6″ x 10 m
  Dây hút – WGP (từ bồn chứa đến bộ chia)  5″ x 20 m
  Dây hút chân không  2 1/2″ x  20 m x 4
  Bộ chia khí  4 cổng
   Bồn chứa (theo đề nghị)  7 tấn
   Trọng lượng khoảng 4.2 tấn
   Kích thước máy ( L x W x H) 3.65 x 2.25 x 2.5m
   Kích thước bồn chứa (tiêu chuẩn) (L x W x H) 2.08 x  1.86 x 2.5 m
   Trọng lượng bồn chứa khoảng 1.6 tấn
   Mức độ thu hồi Tối đa 10 tấn / giờ, theo chiều thẳng đứng 30 m ( khả năng hút), theo chiều nằm ngang 15m (tính thừ máy đến bồn chứa)
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  NC-0S

  Tên hàng: Đục Bê Tông
  Mã số: 040110013
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 20 mm
  Hành trình của piston 45 mm
  Số lần đập / phút 3,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 5.84 l/s
  Kích cỡ 246 x 51 x 136 mm
  Trọng lượng 2.6 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Đường kính dây 9.5 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  NC-1S

  Tên hàng: Đục Bê Tông
  Mã số: 040110023
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 28.5 mm
  Hành trình của piston 26 mm
  Số lần đập / phút 3,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 9.17 l/s
  Kích cỡ 355 x 74 x 150 mm
  Trọng lượng 5.5 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Đường kính dây 9.5 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  NC-2S

  Tên hàng: Đục Bê Tông
  Mã số: 040110024
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 28.5 mm
  Hành trình của piston 52mm
  Số lần đập / phút 2,600 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 10.0 l/s
  Kích cỡ 375 x 74 x 150 mm
  Trọng lượng 6.2 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Đường kính dây 9.5 mm
  Buy Now
  Qucik View