• 0 out of 5

  22-DSM

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng ngoài)
  Mã số: 040112008
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 1/4″
  Chiều dài 50 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Trọng lượng 82 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  23-DPF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh ( cho ống, răng trong)
  Mã số: 040112033
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 3/8″
  Chiều dài 37.5 mm
  Đường kính lớn nhất 21 mm
  Trọng lượng  40 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  23-DPH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112021
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 3/8″
  Chiều dài 61 mm
  Đường kính lớn nhất 16 mm
  Đường kính trong của dây 11.3 mm
  Trọng lượng 32 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  23-DPM

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng ngoài)
  Mã số: 040112027
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích cỡ  3/8″
  Chiều dài  42 mm
  Đường kính lớn nhất  19 mm
  Trọng lượng  39 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  23-DSF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng trong)
  Mã số: 040112015
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 3/8″
  Chiều dài 50.5 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Trọng lượng 97 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  23-DSH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112003
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 3/8″
  Chiều dài 71 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Đường kính trong của dây 11.3 mm
  Trọng lượng 85 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  23-DSM

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng ngoài)
  Mã số: 040112009
  Nhà SX: Kawasaki

   

   

  Kích cỡ 3/8″
  Chiều dài 51 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Trọng lượng 90 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  24-DPF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng trong)
  Mã số: 040112034
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 1/2″
  Chiều dài 39 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Trọng lượng 57 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  24-DPH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112022
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích cỡ 1/2″
  Chiều dài 65 mm
  Đường kính lớn nhất 18 mm
  15 mm
  Trọng lượng 53 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  24-DPM

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng ngoài)
  Mã số: 040112028
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích cỡ 1/2″
  Chiều dài 42.5 mm
  Đường kính lớn nhất 21 mm
  Trọng lượng 49 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  24-DSF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng trong)
  Mã số: 040112016
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 1/2″
  Chiều dài 51 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Trọng lượng 116 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  24-DSH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112004
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 1/2″
  Chiều dài 71 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Đường kính trong của dây 15 mm
  Trọng lượng 98 g
  Buy Now
  Qucik View