• 0 out of 5

  KPT-12ID

  Tên hàng: Vặn vít
  Mã số: 040101009
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng vặn vít 6 mm
  Kích thước đầu lắp vít 6.35 mm
  Lực vặn vít lớn nhất 5 – 50 Nm
  Tốc độ không tải 10.000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 4.4 l/s
  Kích cỡ 143 x 40 x 47 mm
  Trọng lượng 0.46 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-85ID

  Tên hàng: Vặn vít
  Mã số: 040101004
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng vặn vít 6 mm
  Kích thước đầu lắp vít 6.35 mm
  Lực vặn vít lớn nhất 7 – 41 Nm
  Tốc độ không tải 16,000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.74 l/s
  Kích cỡ 125 x 38 x 157 mm
  Trọng lượng 0.7kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-875

  Tên hàng: Vặn vít
  Mã số: 040101006
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng vặn vít 6   mm
  Kích thước đầu lắp vít 6.35 mm
  Lực vặn vít lớn nhất 7 -70 Nm
  Tốc độ không tải 11,500 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 10.78 l/s
  Kích cỡ 150 x 50 x 160 mm
  Trọng lượng 1.2 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-SD110

  Tên hàng: Vặn vít
  Mã số: 040101001
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng vặn vít 6 mm
  Kích thước đầu lắp vít 6.35 mm
  Lực vặn vít lớn nhất 5 – 34.3 Nm
  Tốc độ không tải 2,200 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 5.06 l/s
  Kích cỡ 205 x 43 x 153 mm
  Trọng lượng 1.2 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-SD110A

  Tên hàng: Vặn vít
  Mã số: 040101008
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng vặn vít 6 mm
  Kích thước đầu lắp vít 6.35 mm
  Lực vặn vít lớn nhất 11 – 17 Nm
  Tốc độ không tải 2,200 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 5.06 l/s
  Kích cỡ 205 x 43 x 153 mm
  Trọng lượng 1.35 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-SD120

  Tên hàng: Vặn vít
  Mã số: 040101002
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng vặn vít 6 mm
  Kích thước đầu lắp vít 6.35 mm
  Lực vặn vít lớn nhất 5 – 15 Nm
  Tốc độ không tải 1,800 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 5.06 l/s
  kích cỡ 250 x 40 x 55 mm
  Trọng lượng 1.1 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-SD150

  Tên hàng: Vặn vít
  Mã số: 040101005
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng vặn vít 6 mm
  Kích thước đầu lắp vít 6.35 mm
  Lực vặn vít lớn nhất 5 – 29.8 Nm
  Tốc độ không tải 800 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 5.06 l/s
  Kích cỡ 240 x 43 x 153 mm
  Trọng lượng 1.35 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-SD160

  Tên hàng: Vặn vít
  Mã số: 040101003
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng vặn vít 6 mm
  Kích thước đầu lắp vít 6.35 mm
  Lực vặn vít lớn nhất 5 – 15 Nm
  Tốc độ không tải 800 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 5.06 l/s
  Kích cỡ 265 x 40 x 55 mm
  Trọng lượng 1.3 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View