• 0 out of 5

  KPT-516H

  Tên hàng: Súng rút ri vê
  Mã số: 040108004
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng rút ri vê  2.4, 3.2, 4.0, 4.8,6.4 mm
  3/32,1/8,5/32,3/16,1/4″
  (6.4mm thép không rỉ)
  Hành trình piston 18 mm
  Lượng khí tiêu thụ  0.4 lít./ rivet
  Kích cỡ 260 x 89 x 320 mm
  Trọng lượng 2.1 kg
  Đầu vào khí 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-516HS

  Tên hàng: Súng rút ri vê
  Mã số: 040108001
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng rút ri vê 2.4, 3.2, 4.0, 4.8,6.4 mm
  3/32,1/8,5/32,3/16,1/4″
  (6.4mm thép không rỉ)
  Hành trình piston 18 mm
  Lượng khí tiêu thụ 0.4 lít / rivet
  Kích cỡ 260 x 89 x 320 mm
  Trọng lượng 2.4 kg
  Đầu vào khí 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-517H

  Tên hàng: Súng rút ri vê
  Mã số: 040108002
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng rút ri vê 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
  3/32, 1/8 , 5/32, 3/16″
  Hành trình piston 15 mm
  Lượng khí tiêu thụ 0.26  lít / rivet
  Kích cỡ 229 x 78 x 270 mm
  Trọng lượng 1.5 kg
  Đầu vào khí 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-517HS

  Tên hàng: Súng rút ri vê
  Mã số: 040108003
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng rút ri vê  2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
  3/32, 1/8 , 5/32, 3/16″
  Hành trình piston 15 mm
  Lượng khí tiêu thụ 0.26 lít / rivet
  Kích cỡ 229 x 78 x 270 mm
  Trọng lượng 1.7 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View