• 0 out of 5

  KPT-F1

  Tên hàng: Súng gỏ rỉ
  Mã số: 040109001
  Nhà SX: Kawasaki
  Đường kính piston 20 mm
  Hành trình của piston 12 mm
  Số lần đập / phút 5,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 2.5 l/s
  Kích cỡ 175 x 33 x 38 mm
  Trọng lượng 0.9 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-F1J

  Tên hàng: Súng gỏ rỉ
  Mã số: 040109007
  Nhà SX: Kawasaki
  Đường kính piston 20 mm
  Hành trình của piston 12 mm
  Số lần đập / phút 5,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 2.5 l/s
  Kích cỡ 230 x 33 x 38 mm
  Trọng lượng 1.26 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-F2

  Tên hàng: Súng gỏ rỉ
  Mã số: 040109002
  Nhà SX: Kawasaki
  Đường kính piston 22 mm
  Hành trình của piston 22 mm
  Số lần đập /  phút 4,000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 4.17 l/s
  Kích cỡ 187 x 37 x 40 mm
  Trọng lượng 1.1 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-F3

  Tên hàng: Súng gỏ rỉ
  Mã số: 040109003
  Nhà SX: Kawasaki
  Đường kính piston 20 mm
  Hành trình của piston 12 mm
  Số lần đập / phút 4,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 4.17 l/s
  Kích cỡ 198 x 54 x 167 mm
  Trọng lượng 1.8 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-F4

  Tên hàng: Súng gỏ rỉ
  Mã số: 040109004
  Nhà SX: Kawasaki
  Đường kính piston 20 mm
  Hành trình của piston 12 mm
  Số lần đập / phút 4,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 4.17 l/s
  Kích cỡ 395 x 54 x 167 mm
  Trọng lượng 2.7 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-F5

  Tên hàng: Súng gỏ rỉ
  Mã số: 040109005
  Nhà SX: Kawasaki
  Đường kính piston 25 mm
  Hành trình của piston 22 mm
  Số lần đập / phút 4,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 232 x 42 x 63 mm
  Trọng lượng 1.7 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-F6

  Tên hàng: Súng gỏ rỉ
  Mã số: 040109006
  Nhà SX: Kawasaki
  Đường kính piston 25 mm
  Hành trình của piston 22 m
  Số lần đập / phút 4000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 6,74 l/s
  Kích cỡ 410 x 44 x 63 mm
  Trọng lượng 2,6 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-J10

  Tên hàng: Xủi
  Mã số: 040109009
  Nhà SX: Kawasaki
  Đường kính piston 25 mm
  Hành trình của piston 22 mm
  Số lần đập / phút 4,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 1,000 x 45 x 45 mm
  Trọng lượng 3.7 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-J15

  Tên hàng: xủi
  Mã số: 040109010
  Nhà SX: Kawasaki
  Đường kính piston 25 mm
  Hành trình của piston 22 mm
  Số lần đập / phút 4,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 1,500 x 45 x 45 mm
  Trọng lượng 3.0 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-J5

  Tên hàng: Xủi
  Mã số: 040109008
  Nhà SX: Kawasaki
  Đường kính piston 25 mm
  Hành trình của piston 22 mm
  Số lần đập / phút 4,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 750 x 45 x 45 mm
  Trọng lượng 3.0 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View