• 0 out of 5

  KPT-1220S

  Tên hàng: Máy mài
  Mã số: 040103028
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước vành đai 6 hoặc 6.35 mm
  Tốc độ không tải 32,000 rpm
  Công suất 0.38 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 8.43 l/s
  Kích cỡ 160 x 32 x  65 mm
  Trọng lượng 0.39 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-1240S

  Tên hàng: Máy mài
  Mã số: 040103029
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước vành đai 6 hoặc 6.35 mm
  Tốc độ không tải 21,000 rpm
  Công suất 0.38 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 11.12 l/s
  Kích cỡ 164 x 40 x  73 mm
  Trọng lượng 0.645 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-22DG

  Tên hàng: Máy mài
  Mã số: 040103027
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước vành đai 6 hoặc 6.35 mm
  Tốc độ không tải 25,000 rpm
  Công suất 0.19 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 7.75 l/s
  Kích cỡ 120 x 33 x 50 mm
  Trọng lượng 0.3 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-24DG

  Tên hàng: Máy mài đầu trụ
  Mã số: 040103004
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước vành đai 6 hoặc 6.35 mm
  Tốc độ không tải 23,000 rpm
  Công suất 0.38 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 11.46 l/s
  Kích cỡ 145 x 40 x  59 mm
  Trọng lượng 0.54 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-26DG

  Tên hàng: Máy mài đầu trụ
  Mã số: 040103016
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước vành đai 6 hoặc 6.35 mm
  Tốc độ không tải 15,000 rpm
  Công suất 0.19 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 8.43 l/s
  Kích cỡ 125 x 33 x  75 mm
  Trọng lượng 0.45 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-28DGS

  Tên hàng: Máy mài
  Mã số: 040103012
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước vành đai 6 hoặc 6.35 mm
  Tốc độ không tải 38,000 rpm
  Công suất 0.38 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 11.12 l/s
  Kích cỡ 192 x 39 x  58 mm
  Trọng lượng 0.725 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3200

  Tên hàng: Máy mài
  Mã số: 040103013
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước vành đai 6 hoặc 6.35 mm
  Tốc độ không tải 23,000 rpm
  Công suất 0.19 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s
  Kích cỡ 153 x 39 x  42 mm
  Trọng lượng 0.41 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3210

  Tên hàng: Máy mài
  Mã số: 040103025
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước vành đai 6 hoặc 6.35 mm
  Tốc độ không tải 20,000 rpm
  Công suất 0.19 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 9.11 l/s
  Kích cỡ 160 x 39 x  76 mm
  Trọng lượng 0.55 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3220

  Tên hàng: Máy mài
  Mã số: 040103026
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước vành đai 6 hoặc 6.35 mm
  Tốc độ không tải 20,000 rpm
  Công suất 0.19 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s
  Kích cỡ 194 x 39 x  76 mm
  Trọng lượng 0.96 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NG25A-CR

  Tên hàng: Máy mài đầu trụ
  Mã số: 040103022
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước vành đai 6 hoặc 6.35 mm
  Tốc độ không tải 24,000 rpm
  Công suất 0.41 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 169 x 37 x 37 mm
  Trọng lượng 0.7 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NG25A-CS

  Tên hàng: Máy mài đầu trụ
  Mã số: 040103014
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước vành đai 6 hoặc 6.35 mm
  Tốc độ không tải 24,000 rpm
  Công suất 0.41 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 179 x 37 x 37 mm
  Trọng lượng 0.65 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NG25L-CR

  Tên hàng: Máy mài đầu trụ
  Mã số: 040103023
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước vành đai 6 hoặc 6.35 mm
  Tốc độ không tải 24,000 rpm
  Công suất 0.41 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 300 x 37 x 37 mm
  Trọng lượng 0.7 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View