• 0 out of 5

  KPT-NG125A-DRG

  Tên hàng: Máy mài thẳng
  Mã số: 040104015
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng đĩa mài 125 x 19 x 12.7 mm
  Kích thước trục 1/2″ – 12 THD.
  Tốc độ không tải 7,200 rpm
   Công suất 1.20 kw
  Lượng khí tiêu thụ 20.85 l/s
  Kích cỡ 395 x 66 x 143 mm
  Trọng lượng 3.1 kg
  Đầu khí vào 1/2″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NG125A-DSG

  Tên hàng: Máy mài thẳng
  Mã số: 040104016
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng đĩa mài 125 x 19 x 12.7 mm
  Kích thước trục 1/2″ – 12 THD.
  Tốc độ không tải 7,200 rpm
   Công suất 1.20 kw
  Lượng khí tiêu thụ 20.85 l/s
  Kích cỡ 430 x 66 x 143 mm
  Trọng lượng 3.1 kg
  Đầu khí vào 1/2″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NG150A-DRG

  Tên hàng: Máy mài thẳng
  Mã số: 040104013
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng đĩa mài 150 x 25 x 15.9 mm
  Kích thước trục 5/8″ – 11 THD.
  Tốc độ không tải 6,000 rpm
   Công suất 1.47 kw
  Lượng khí tiêu thụ 20.85 l/s
  Kích cỡ 445 x 74 x 165 mm
  Trọng lượng 4.4 kg
  Đầu khí vào 1/2″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NG150A-DSG

  Tên hàng: Máy mài thẳng
  Mã số: 040104014
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng đĩa mài 150 x 25 x 15.9 mm
  Kích thước trục 5/8″ – 11 THD.
  Tốc độ không tải 6,000 rpm
   Công suất 1.47 kw
  Lượng khí tiêu thụ 20.85 l/s
  Kích cỡ 490 x 74 x 165 mm
  Trọng lượng 4.4 kg
  Đầu khí vào 1/2″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NG65A-DR

  Tên hàng: Máy mài thẳng
  Mã số: 040104017
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng đĩa mài 65 x 13 x 9.5 mm
  Kích thước trục 3/8″ – 16 THD.
  Tốc độ không tải 16,000 rpm
  Công suất 0.90 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 8.34 l/s
  Kích cỡ 220 x 47 x 80 mm
  Trọng lượng 1.3 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NG65A-DS

  Tên hàng: Máy mài thẳng
  Mã số: 040104009
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng đĩa mài 65 x 13 x 9.5 mm
  Kích thước trục 3/8″ – 16 THD.
  Tốc độ không tải 16,000 rpm
  Công suất 0.90 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 8.34 l/s
  Kích cỡ 335 x 47 x 80 mm
  Trọng lượng 1.4 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NG75A-DR

  Tên hàng: Máy mài thẳng
  Mã số: 040104019
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng đĩa mài 75 x 13 x 9.5 mm
  Kích thước trục 3/8″ – 16 THD.
  Tốc độ không tải 15,000 rpm
  Công suất 0.98 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 10.01l/s
  Kích cỡ 280 x 50 x 88 mm
  Trọng lượng 1.5 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NG75A-DS

  Tên hàng: Máy mài thẳng
  Mã số: 040104018
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng đĩa mài 75 x 13 x 9.5 mm
  Kích thước trục 3/8″ – 16 THD.
  Tốc độ không tải 15,000 rpm
  Công suất 0.98 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 10.01l/s
  Kích cỡ 335 x 50 x 88 mm
  Trọng lượng 1.5 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View