• 0 out of 5

  KPT-100AL

  Tên hàng: Máy mài góc 4″
  Mã số: 040105011
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đĩa 100 x 16 x 3.5 – 6.0 mm
  Đường kính trục M10 x 1.5THD.
  Tốc độ không tải 12,000 rpm
  Công suất 0.75 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s
  Kích cỡ 229 x 195 x 82 mm
  Trọng lượng 1,7 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-100ARG

  Tên hàng: Máy mài góc 4″
  Mã số: 040105010
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đĩa 100 x 16 x 3.5 – 6.0 mm
  Đường kính trục M10 x 1.5THD.
  Tốc độ không tải 12,000 rpm
  Công suất 0.75 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s
  Kích cỡ 235 x 295 x 82 mm
  Trọng lượng 2,0 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-125A

  Tên hàng: Máy mài góc 5″
  Mã số: 040105012
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đĩa 125 x 22.5 x 2.0 – 6.0 mm
  Đường kính trục M14 x 2,0 THD
  Tốc độ không tải 12,000 rpm
  Công suất 0.75 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s
  Kích cỡ 229 x 200 x 82 mm
  Trọng lượng 1,7 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-126

  Tên hàng: Máy mài góc 5″
  Mã số: 040105009
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đĩa 125 x 22.5 x 1.0 – 6.0 mm
  Đường kính trục M14 x 2,0 THD
  Tốc độ không tải 12,000 rpm
  Công suất 0.75 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s
  Kích cỡ 229 x 200 x 82 mm
  Trọng lượng 1,7 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-183

  ên hàng: Máy mài góc 7″
  Mã số: 040105007
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đĩa 125 x 22.5 x 2.0 – 6.0 mm
   Đường kính trục  M14 / M16 x 2.0 THD
  Tốc độ không tải 7,500 rpm
  Công suất 1.10 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 13.1 l/s
  Kích cỡ 270 x 225 x 110 mm
  Trọng lượng 3.5 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-184

  Tên hàng: Máy mài góc 7″
  Mã số: 040105008
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đĩa 180 x 22.5 x 1.0-6.0 mm
   Đường kính trục M14 / M16 x 2.0 THD
  5/8″ – 11 THD
  Tốc độ không tải 7,500 rpm
  Công suất 1.10 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 13.1 l/s
  Kích cỡ 320 x 225 x 110 mm
  Trọng lượng 3.5 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • Placeholder
  0 out of 5

  KPT-NAS 4B

  Tên hàng: Máy mài góc
  Mã số: 040105016
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đĩa 100 x 16 x  6.0 mm
  Tốc độ không tải 13,000 rpm
  Công suất 0.66 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 12.5 l/s
  kích cỡ 210 x 114 x 91 mm
  Trọng lượng 1,7 kg
  Đầu khí vào 1/2″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NAS 5B

  Tên hàng: Máy mài góc
  Mã số: 040105017
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đĩa 125 x 22 x  6.0 mm
  Tốc độ không tải 10,500 rpm
  Công suất 0.70 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 13.3 l/s
  kích cỡ 210 x 22 x 91 mm
  Trọng lượng 1,8 kg
  Đầu khí vào 1/2″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NAS 7B

  Tên hàng: Máy mài góc
  Mã số: 040105018
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đĩa 180 x 22 x  6.0 mm
  Tốc độ không tải 7,000 rpm
  Công suất 1.20 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 15.0 l/s
  kích cỡ 280 x 250 x 113 mm
  Trọng lượng 3.6 kg
  Đầu khí vào 1/2″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-NAS 9B

  Tên hàng: Máy mài góc
  Mã số: 040105019
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đĩa 230 x 22 x  8.0 mm
  Tốc độ không tải 5,900 rpm
  Công suất 1.47 Kw
  Lượng khí tiêu thụ 22.0 l/s
  kích cỡ 310 x 300 x 127 mm
  Trọng lượng 4.8 kg
  Đầu khí vào 1/2″
  Buy Now
  Qucik View