• 0 out of 5

  KPT-1100

  Tên hàng: Bộ Cưa/giũa
  Mã số: 040107001
  Nhà SX: Kawasaki
   Cutting cap 1.5 mm
  Hành trình của piston 9.0 mm
  Tốc độ không tải 5,000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 5.39 l/s
  Kích cỡ 278 x 36 x 38 mm
  Trọng lượng 0,9 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-720

  Tên hàng: Cưa
  Mã số: 040107002
  Nhà SX: Kawasaki
  Cutting cap 1.5 mm
  Hành trình của piston 8.7 mm
  Tốc độ không tải 11,000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 5.39 l/s
  Kích cỡ 250 x 40 x 37 mm
  Trọng lượng 0,5kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View