• 0 out of 5

  AA-10A

  Tên hàng: Búa hơi
  Mã số: 040110026
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 24 mm
  Hành trình của piston 52 mm
  Số lần đập / phút 2,800 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 295 x 70 x 180 mm
  Trọng lượng 4.2 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Đường kính dây 12.7 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  AA-15A

  Tên hàng: Búa hơi
  Mã số: 040110027
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 24 mm
  Hành trình của piston 70 mm
  Số lần đập / phút 2,200 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 330 x 70 x 180 mm
  Trọng lượng 4.7 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Đường kính dây 12.7 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  AA-20A

  Tên hàng: Búa hơi
  Mã số: 040110028
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 24 mm
  Hành trình của piston 55 mm
  Số lần đập / phút 2,600 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 8.33 l/s
  Kích cỡ 315 x 76 x 175 mm
  Trọng lượng 5.7 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Đường kính dây 12.7 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  AA-30A

  Tên hàng: Búa hơi
  Mã số: 040110008
  Nhà SX: Kawasaki
  Đường kính piston 28 mm
  Hành trình của piston 79 mm
  Số lần đập / phút 2,200 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 8.33 l/s
  Kích cỡ 345  x 76 x 175 mm
  Trọng lượng 6.2 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Đường kính dây 12.7 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  CB-10

  Tên hàng: Đục bê tông
  Mã số: 040110009
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 35 mm
  Hành trình của piston 102 mm
  Số lần đập / phút 1,700 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 16,68 l/s
  Kích cỡ 470 x 88 x 316 mm
  Trọng lượng 13.0kg
  Đầu khí vào 1″
  Đường kính dây 19 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  CB-20

  ên hàng: Đục bê tông
  Mã số: 040110010
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 40 mm
  Hành trình của piston 165 mm
  Số lần đập / phút 1,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 20.01 l/s
  Kích cỡ 565 x 93 x 360 mm
  Trọng lượng 21.0 kg
  Đầu khí vào 1″
  Đường kính dây 19 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  CB-30

  Tên hàng: Đục bê tông
  Mã số: 040110011
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 45 mm
  Hành trình của piston 165 mm
  Số lần đập / phút 850 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 23.35 l/s
  Kích cỡ 595 x 106 x 360 mm
  Trọng lượng 29.0 kg
  Đầu khí vào 1″
  Đường kính dây 19 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  CB-35

  Tên hàng: Đục bê tông
  Mã số: 040110012
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 45 mm
  Hành trình piston 200 mm
  Số lần đập / phút 800 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 25.02 l/s
  Kích cỡ 660 x 106 x 360 mm
  Trọng lượng 32.5 kg
  Đầu khí vào  1″
  Đường kính dây 19 mm
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-1

  Tên hàng: Đầm cát
  Mã số: 040110015
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 18 mm
  Hành trình của piston 50 mm
  Tốc độ không tải 1,800 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 430 x 36.5 x 65 mm
  Trọng lượng 2.0 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-1L

  Tên hàng: Đầm cát
  Mã số: 040110017
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 18 mm
  Hành trình của piston 50 mm
  Tốc độ không tải 1,800 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 940 x 45 x 39 mm
  Trọng lượng 3.0 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-2

  Tên hàng: Đầm Cát
  Mã số: 040110016
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 22 mm
  Hành trình của piston 65 mm
  Tốc độ không tải 1,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 8.34 l/s
  Kích cỡ 470 x 41 x 68 mm
  Trọng lượng 3.0 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-2L

  Tên hàng: Đầm Cát
  Mã số: 040110018
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Đường kính piston 22 mm
  Hành trình của piston 65 mm
  Tốc độ không tải 1,000 bpm
  Lượng khí tiêu thụ 8.34 l/s
  Kích cỡ 989 x 41 x 68 mm
  Trọng lượng 3.0 kg
  Đầu khí vào 3/8″
  Buy Now
  Qucik View