• 0 out of 5

  22-DPF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng trong)
  Mã số: 040112032
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích cỡ 1/4″
  Chiều dài 36 mm
  Đường kính lớn nhất 17 mm
  Trọng lượng 29 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  22-DPH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112020
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 1/4″
  Chiều dài 57 mm
  Đường kính lớn nhất 16 mm
  Đường kính trong của dây 9 mm
  Trọng lượng 28 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  22-DPM

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng ngoài)
  Mã số: 040112026
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích cỡ 1/4″
  Chiều dài 41 mm
  Đường kính lớn nhất 14 mm
  Trọng lượng 26 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  22-DSF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng trong)
  Mã số: 040112014
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Nominal Size 1/4″
  Length 46 mm
  Max.Dia 26 mm
  Trọng lượng 85 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  22-DSH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112002
  Nhà SX: Kawasaki

   

   

  Kích cỡ 1/4″
  Chiều dài 67 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Đường kính trong của dây 9 mm
  Trọng lượng 82 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  22-DSM

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng ngoài)
  Mã số: 040112008
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 1/4″
  Chiều dài 50 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Trọng lượng 82 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  23-DPF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh ( cho ống, răng trong)
  Mã số: 040112033
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 3/8″
  Chiều dài 37.5 mm
  Đường kính lớn nhất 21 mm
  Trọng lượng  40 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  23-DPH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112021
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 3/8″
  Chiều dài 61 mm
  Đường kính lớn nhất 16 mm
  Đường kính trong của dây 11.3 mm
  Trọng lượng 32 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  23-DPM

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng ngoài)
  Mã số: 040112027
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích cỡ  3/8″
  Chiều dài  42 mm
  Đường kính lớn nhất  19 mm
  Trọng lượng  39 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  23-DSF

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng trong)
  Mã số: 040112015
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 3/8″
  Chiều dài 50.5 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Trọng lượng 97 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  23-DSH

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho dây)
  Mã số: 040112003
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Kích cỡ 3/8″
  Chiều dài 71 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Đường kính trong của dây 11.3 mm
  Trọng lượng 85 g
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  23-DSM

  Tên hàng: Khớp nối nhanh (cho ống, răng ngoài)
  Mã số: 040112009
  Nhà SX: Kawasaki

   

   

  Kích cỡ 3/8″
  Chiều dài 51 mm
  Đường kính lớn nhất 26 mm
  Trọng lượng 90 mm
  Buy Now
  Qucik View