• 0 out of 5

  AirMAB 5000

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện AirMAB 5000
  Mã số: 180300017
  Nhà SX: BDS
  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Đầu kẹp mũi khoan đuôi côn 19 mm (3/4’’)
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Mũi định tâm ZAK 100
  • 01 Hộp đựng máy
  • 01 Dây xích
  • 01 Đột tháo mũi khoan MT 2
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  800 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống đuôi côn MK 2, 19 mm (3/4’’)
  Ống nối côn  Loại MK 2
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 35 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Không
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø23 mm
  Gia công ren  Không
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Không
  Đường kính mũi khoét  Không
  Tốc độ  315 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Không
  Chức năng đảo chiều  Không
  Bảo vệ quá nhiệt  Không
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Không
  Kích thước đế từ (R x D x C)  80 x 210 x 90 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  214 x 324 x 447 – 615 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  không
  Hành trình  150 mm
  Trọng lượng  17.5 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  AutoMAB 1500

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện AutoMAB 1500
  Mã số: 180300015
  Nhà SX: BDS
  Thiết bị bao gồm:
  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,080 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống thẳng 19 mm (3/4’’) gắn trực tiếp
  Ống nối côn  Không
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø18 – 35 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Không
  Đường kính mũi khoan xoắn  Không
  Gia công ren  Không
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Không
  Đường kính mũi khoét  Không
  Tốc độ  360 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Không
  Chức năng đảo chiều  Không
  Bảo vệ quá nhiệt  Không
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Không
  Kích thước đế từ (R x D x C)  90 x 195 x 48 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  197 x 280 x 333-410 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  77 mm
  Trọng lượng  17 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  AutoMAB 2000

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện AutoMAB 2000
  Mã số: 180300016
  Nhà SX: BDS
  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Đầu kẹp mũi khoan đuôi thẳng 19 mm (3/4’’)
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,200 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống thẳng 19 mm (3/4’’) gắn trực tiếp
  Ống nối côn  Không
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø14 – 40 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Không
  Đường kính mũi khoan xoắn  Không
  Gia công ren  Không
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Không
  Đường kính mũi khoét  Không
  Tốc độ  Số 1 : 250 vòng / phút
  Số 1 : 450 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Không
  Chức năng đảo chiều  Không
  Bảo vệ quá nhiệt  Không
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Không
  Kích thước đế từ (R x D x C)  90 x 180 x 51 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  250 x 323 x 365 – 440 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  75 mm
  Trọng lượng  13 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MAB 100

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 100
  Mã số: 180300001
  Nhà SX: BDS

  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Lục giác SW4
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  800 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống thẳng 19 mm (3/4’’) gắn trực tiếp
  Ống nối côn  Không
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 30 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Không
  Đường kính mũi khoan xoắn  Không
  Gia công ren  Không
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Không
  Đường kính mũi khoét  Không
  Tốc độ  450 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Không
  Chức năng đảo chiều  Không
  Bảo vệ quá nhiệt  Không
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Không
  Kích thước đế từ (R x D x C)  80 x 160 x 41.5 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  157 x 230 x 300 – 370 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  Không
  Hành trình  80 mm
  Trọng lượng  9.9 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MAB 1000

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 1000
  Mã số: 180300010
  Nhà SX: BDS
  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Đột tháo mũi khoan MT 3
  • 01 Lục giác SW 6
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,800 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống thẳng 32 mm gắn trực tiếp
  Ống nối côn  Không
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø61 – 130 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Ø61 – 130 mm
  Đường kính mũi khoan xoắn  Không
  Gia công ren  Không
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Không
  Đường kính mũi khoét  Không
  Tốc độ  Số 1 :40 – 110 vòng / phútt
  Số 2 : 65 – 175 vòng / phút / phút
  Số 3 : 140 – 370 vòng / phút / phút
  Số 4 : 220 – 600 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Có
  Chức năng đảo chiều  Không
  Bảo vệ quá nhiệt  Có
  Ly hợp ma sát an toàn  Có
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Có
  Kích thước đế nam châm (R x D x C)  120 x 240 x 54 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  239 x 373.5 x 665 – 750 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  85 mm
  Trọng lượng  36 kg

   

  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MAB 1300

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 1300
  Mã số: 180300011
  Nhà SX: BDS
  Thiết bị bao gồm:
  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Ống đầu nối 32 mm / 19 mm
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Mũi định tâm ZAK 090
  • 01 Mũi định tâm ZAK 100
  • 01 Mũi định tâm ZAK 120
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Lục giác SW 4
  • 01 Lục giác SW 6
  • 01 Lục giác SW 8
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  2,300 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống đuôi côn MK 4, 32 mm (1 ¼ ’’)
  Ống nối côn  Loại MK 4
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 130 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Ø12 – 100 mm
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø45 mm
  Gia công ren  M 42
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Ø80 mm
  Đường kính mũi khoét  Ø50 mm
  Tốc độ  Số 1 :40 – 80 vòng / phútt
  Số 2 : 50 – 120 vòng / phút
  Số 3 : 130 – 350 vòng / phút / phút
  Số 4 : 210 – 550 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Có
  Chức năng đảo chiều  Có
  Bảo vệ quá nhiệt  Có
  Ly hợp ma sát an toàn  Có
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Có
  Kích thước đế nam châm (R x D x C)  120 x 240 x 54 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  254 x 495 x 560 – 875 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  85 – 310 mm
  Trọng lượng  51 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MAB 150

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 150
  Mã số: 180300002
  Nhà SX: BDS

  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích SW4
  • 01 Lục giác
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,080 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống thẳng 19 mm (3/4’’) gắn trực tiếp
  Ống nối côn  Không
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 30 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Không
  Đường kính mũi khoan xoắn  Không
  Gia công ren  Không
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Không
  Đường kính mũi khoét  Không
  Tốc độ  450 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Không
  Chức năng đảo chiều  Không
  Bảo vệ quá nhiệt  Không
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Không
  Kích thước đế từ (R x D x C)  80 x 160 x 41.5 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  189 x 327 x 180 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  Không
  Hành trình  39 mm
  Trọng lượng  11 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MAB 425

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 425
  Mã số: 180300003
  Nhà SX: BDS
  Thiết bị bao gồm:
  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Lục giác SW4
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,150 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống thẳng 19 mm (3/4’’) gắn trực tiếp
  Ống nối côn  Không
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 35 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Không
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø16 mm
  Gia công ren  Không
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Không
  Đường kính mũi khoét  Không
  Tốc độ  Số 1 :430 vòng / phút
  Số 2 : 760 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Không
  Chức năng đảo chiều  Không
  Bảo vệ quá nhiệt  Không
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Không
  Kích thước đế từ (R x D x C)  84 x 168 x 41.5 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  160 x 292 x 393 – 545 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  160 mm
  Trọng lượng  13 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MAB 455

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 455
  Mã số: 180300004
  Nhà SX: BDS
  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Đầu kẹp mũi khoan đuôi côn 19 mm (3/4’’)
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Mũi định tâm ZAK 100
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Đột tháo mũi khoan MT 2
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,050 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống đuôi côn MK 2, 19 mm (3/4’’)
  Ống nối côn  Loại MK 2
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 40 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Ø12 – 40 mm
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø18 mm
  Gia công ren  Không
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Không
  Đường kính mũi khoét  Không
  Tốc độ  Số 1 :250 vòng / phút
  Số 2 : 450 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Không
  Chức năng đảo chiều  Không
  Bảo vệ quá nhiệt  Không
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Không
  Kích thước đế từ (R x D x C)  84 x 168 x 41.5 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  178 x 295 x 438 – 598 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  160 mm
  Trọng lượng  13 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MAB 485

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 485
  Mã số: 180300005
  Nhà SX: BDS
  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Đầu kẹp mũi khoan đuôi côn 19 mm (3/4’’)
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Mũi định tâm ZAK 100
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Đột tháo mũi khoan MT 2
  • 01 Khoá đầu kẹp mũi khoan
  • 01 Ống côn MT2 / B16
  • 01 Ống nối mũi taro M10 / M12 / M16
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,150 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống đuôi côn MK 2, 19 mm (3/4’’)
  Ống nối côn  Loại MK 2
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 40 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Ø12 – 40 mm
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø18 mm
  Gia công ren  M16
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Ø40 mm
  Đường kính mũi khoét  Ø18 mm
  Tốc độ  Số 1 :50-250 vòng / phút
  Số 2 : 100-450 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Có
  Chức năng đảo chiều  Có
  Bảo vệ quá nhiệt  Có
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Không
  Kích thước đế từ (R x D x C)  84 x 168 x 41.5 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  178 x 292 x 438 – 598 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  160 mm
  Trọng lượng  13 kg

   

  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MAB 525

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 525
  Mã số: 180300007
  Nhà SX: BDS

  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Ống côn MK3
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Mũi định tâm ZAK 100
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Lục giá SW 4
  • 01 Đột tháo mũi khoan MT 3
  • 01 Ống nối mũi taro M10 / M12 / M16
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,600 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống đuôi côn MK 3, 19 mm (3/4’’)
  Ống nối côn  Loại MK 3
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 50 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Ø12 – 50 mm
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø20 mm
  Gia công ren  M20
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Ø50 mm
  Đường kính mũi khoét  Ø20 mm
  Tốc độ  Số 1 :70-280 vòng / phút
  Số 2 : 180-580 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Có
  Chức năng đảo chiều  Có
  Bảo vệ quá nhiệt  Có
  Ly hợp ma sát an toàn  Không
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Có
  Kích thước đế từ (R x D x C)  100 x 200 x 51 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  300 x 171 x 637 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  160 mm
  Trọng lượng  16 kg
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  MAB 825

  Tên hàng: Máy khoan từ hoạt động bằng điện MAB 825
  Mã số: 180300009
  Nhà SX: BDS
  Thiết bị bao gồm:

  • 01 Máy khoan từ
  • 01 Đầu kẹp mũi khoan đuôi côn 19 mm (3/4’’)
  • 01 Ống trục nối côn MT 3 / 32 mm
  • 01 Mũi định tâm ZAK 075
  • 01 Mũi định tâm ZAK 090
  • 01 Mũi định tâm ZAK 100
  • 01 Mũi định tâm ZAK 120
  • 01 Hộp đựng máy bằng thép
  • 01 Dây xích
  • 01 Đột tháo mũi khoan MT 3
  • 01 Lục giác SW 6
  • 01 Hướng dẫn sử dụng
  • 01 Giấy chứng nhận bảo hành
  Công suất  1,800 W
  Điện áp  230 V, AC 50 – 60 Hz
  Loại đầu kẹp mũi khoan  Ống đuôi côn MK 3, 19 mm (3/4’’)
  Ống nối côn  Loại MK 3
  Đường kính mũi khoan ngắn  Ø12 – 100 mm
  Đường kính mũi khoan dài  Ø12 – 100 mm
  Đường kính mũi khoan xoắn  Ø31.75 mm
  Gia công ren  M30
  Đường kính mũi khoét loe miệng  Ø50 mm
  Đường kính mũi khoét  Ø31.75 mm
  Tốc độ  Số 1 :40-110 vòng / phút
  Số 2 : 65-175 vòng / phút
  Số 3 : 140-370 vòng / phút
  Số 4 : 220-600 vòng / phút
  Hộp điều chỉnh tốc độ và công suất motor  Có
  Chức năng đảo chiều  Có
  Bảo vệ quá nhiệt  Có
  Ly hợp ma sát an toàn  Có
  Điều khiên moment xoắn bằng điện  Có
  Kích thước đế từ (R x D x C)  110 x 220 x 51 (mm)
  Kích thước máy (R x D x C)  239 x 366 x 475-725 (mm)
  Nút bật / tắt nam châm  có
  Hành trình  255 mm
  Trọng lượng  25 kg
  Buy Now
  Qucik View